FAF N15      Kristalltillväxt och Halvledarepitaxi / Crystal Growth and Semiconductor Epitaxy
<<Teknisk nanovetenskap Start Schema/Schedule> Litteratur/Literature>

 

Všlkommen till kursen Kristalltillväxt och Halvledarepitaxi!

Welcome to the course Crystal Growth and Semiconductor Epitaxy!

Kursen avser att ge nödvändiga kunskaper för att förstå kristalltillväxt och speciellt epitaxi av halvledarstrukturer. Den ger 5 poäng (7.5 i det nya systemet) och ges under senare delen höstterminen (valfri i årskurs 4 för Teknisk Nanovetenskap och Kemiteknik).

 

The course aims to give the necessary knowledge to understand crystal growth and epitaxy of semiconductor structures.
The course gives 5 credits (Swedish system) (7.5 ECTS credits) and is conducted in the fall term (within year 4 of the Engineering Nanoscience and the Chemical Engineering programs).


Kursansvarig / Course responsible:

Dr. Jonas Johansson (Fasta tillståndets fysik / Solid State Physics)

Tel: 046-2227740
Epost: Jonas Johansson

 

Senast uppdaterad: 23-Oct-2009 , Jonas Johansson