Lunds Tekniska Högskola
Lund Institute of Technology
  Lunds Universitet
Lund University
  Kvantfenomen och nanoteknologi
Quantum Phenomena and Nano Technology
 

Kurshemsidan är flyttad
och finns nu här

Kursansvariga under ht 2012 är Dan Hessman och Gunnar Ohlén.

Frågor om kursen kan skickas till Dan Hessman med adress på formen: förnamn.efternamn@ftf.lth.se.


Address: Dan Hessman, Fasta Tillståndets Fysik, Box 118, 22100 Lund
Phone: +46 (0)46 222 0337, Fax: +46 (0)46 222 3637
Publisher: Dan Hessman

Last updated: 20121108 by Dan Hessman